Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Rosenlundshöjden - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Rosenlundshöjden - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Sopsug finns tillgängligt på gården för hushållssopor. Övrig avfall lämnas i en gemensam miljöstation i garaget som åtkomligt från varje trapphus.
I miljöstationen sorteras tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.
För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

I samband med inflyttningen kommer en container för flyttavfall finnas i området

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

Brf Rosenlundshöjden
brfrosenlundshojden.se
O
rg.nr. 769632-8843
JM - Hus att trivas i
www.jm.se