Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Rosenlundshöjden - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Rosenlundshöjden - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merFelanmälan - bostad

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-mail: kundservice@jm.se

Öppettider:
måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00

Gäller i två år från garantitidens startdatum.

Om det blir strömlöst i lägenheten:
Börja med att kontrollera att det inte "har gått en propp"/ att ingen "flärp" har fälts i skåpet i lägenheten.
Om så inte är fallet så kontakta styrelsen (styrelsen@brfrosenlundshojden.se).
O m man inte får kontakt med styrelsen så pröva på Facebook "Hemma i gränden". Observera att detta inte är ett styrelseorgan och att styrelsen inte har någon skyldighet att läsa där och således inte heller har någon skyldighet att svara där.
Om man ändå inte får kontakt med styrelsen så får man ringa JM:s kundservice (020-731 731). Jourtid, mellan kl 16:01 - 06:59, kopplas samtalet automatiskt vidare till larmservice.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 måndag till fredag samt helger, kontakta JMs Kundservice på 020-731 731. 
Ditt samtal kopplas automatiskt vidare till larmservice.

Detta bör undvikas och ska endast ske: 

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något inträffar på funktioner i din bostad kan du under garantitiden kontakta JM Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler. 

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Efter garantibesiktningen anmäls fel som täcks av garantin, alltså Reklamation år 3-5, skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM.
För att JM snabbt ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du vid Reklamation anger nedanstående uppgifter så utförligt som möjligt:

  • Ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer
  • Utförlig beskrivning av problemet

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta dina vitvaruleverantörer direkt:
BSH Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77
Miele, telefon 08-562 29 848

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).

Brf Rosenlundshöjden
brfrosenlundshojden.se
O
rg.nr. 769632-8843
JM - Hus att trivas i
www.jm.se