Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Rosenlundshöjden - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Rosenlundshöjden - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merÖverlåtelse

Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Överlåtelsehandlingarna kan skickas digitalt direkt till nabo, som då förmedlar handlingarna vidare till styrelsen, eller per post till:
 
Brf Rosenlundshöjden 
NABO 115789FE258
105 69 Stockholm 

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid överlåtelse kan mäklare med fördel använda vår ekonomiska förvaltares Mäklarservice, elektroniska tjänst för överlåtelse.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare, nabo.se.
Mäklare kan hämta detta via www.maklarservice.com. Din mäklare har då möjlighet att hämta ut en uppdaterad mäklarbild i upp till sex månader.

 

Brf Rosenlundshöjden
brfrosenlundshojden.se
O
rg.nr. 769632-8843
JM - Hus att trivas i
www.jm.se