Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Rosenlundshöjden - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Rosenlundshöjden - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merVälkommen till Brf Rosenlundshöjden

Infomation om vår grannbyggnation, Stockholmshems byggnation, november 2021:

FRANK/Stocholmshem har nu byggt i det närmaste klart och inflyttningen är nästan avslutad. Man håller fortfarande på med lokalen till den planerade förskolan. FRANK kommer att vara kvar i området till årsskiftet.

 

JM:s information om vår bostadsrättsförening:

Innanför tullarna, mitt på eftertraktade Södermalm finns brf Rosenlundshöjden som består av 90 lägenheter i storlekarna ett till fem rum och kök, fördelade på två hus.

Rosenlundshöjdens två hus i souterrängläge är klädda i mörkt tegel och har ett modernt formspråk. Flera av lägenheterna har takterrass och många är genomgående, vilket skapar extra ljus och luft. En förskola planeras på bottenvåningen i ett av de två husen. 

Det nya området Rosenlundshöjden ligger i direkt anslutning till Rosenlundsparken, vars bortre del går under namnet Skånegläntan.
Totalt kommer 219 lägenheter byggas här under de närmsta åren och bilda en ny liten stadsdel på Södermalm. Det finns också planer för ett nytt torg med bland annat restauranger, butiker och service.

Besök JMs projektsida för ytterligare information.

JM bygger hus att trivas i
JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 70 år. Detta skapar trygghet för dig som kund och det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens. Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.
JM är i dag Sveriges ledande projektutvecklare av bostäder och bedriver även verksamhet i Norge och Finland.

Aktuellt

211122

Nu sitter Informationsbrev nr 30 uppe i skåpen i huvudentréerna vid Tideliusgränd. Informationsbrevet ligger även på hemsidan under Information från styrelsen. Logga in, skrolla längst ner i listan och läs.

211121

Styrelsen har genomfört en inventering av extraförråden. Dessvärre har vi upptäckt att några av extraförråden används olovligen, utan att styrelsen har fått reda på det och därför har heller ingen hyra utgått för dessa extraförråd.
Glädjande nog har några av dessa extraförråd tömts efter vår uppmaning att kontakta styrelsen (men möjlighet att hyra extraförråden kvarstår).
Det verkar dock finnas ett behov av extraförråd och det fanns även några tomma extraförråd, förutom de som användes olovligen (och vi efterlyser kontakt med de som fortfarande använder extraförråd på det sättet).

Eftersom det finns lediga extraförråd (för närvarande på 1 - 3 kvadramter), för uthyrning under kortare eller längre tid, så har styrelsen beslutat att från 2022-01-01 sänka hyran för extraförråden till 150 kr/kvadratmeter och månad.

211120

Vi har dessvärre i mitten av veckan som var, v 46, återigen drabbats av skadegörelse gällande fönstret vid entrédörren i Tideliusgränd 9-11liksom inbrott i Tideliusgränd 9. På plan -2 har man brutit på en dörr till ett städförråd, men inte kommit in. På plan G har man tagit sig in i ett förrådsutrymme och där har en spruta hittats. Där har dessvärre även saker försvunnit.
Åverkan har även iakttagits på el-skåpet i Tideliusgränd 11 på plan G.
Händelserna är polisanmälda (av medlemmar).
Styrelsen följer händelseförloppet och funderar på om ytterligare åtgärder behövs i förebyggande syfte och i så fall vilken/vilka.

210921

På förekommen anledning försöker styrelsen få en uppfattning om hur många lägenheter som är uthyrda i andra hand. Vi har därför delat ut lappar i alla postfack så att den som hur ut eller hyr i andra hand kan meddela detta till styrelsen.

Vi påminner om att gasoltuber alltid, året rund ska förvaras utomhus.

Nu ligger Informationsbrev nr 29 på hemsidan. Logga in och läs.

210614

Nu är det dags att byta portkod så från och mded kvällen 2021-06-14 har vi en ny portkod.
Logga in och läs.


210605

Då våra väggar är så hårda har styrelsen köpt in en gemensam slagborrmaskin. Man lånar den genom att kontakta styrelsen, eller Viktor Falk Jimenez, och lämna sitt leg som pant.
Man får stå för borrar själv.

210531

Garagestädning torsdag 2021-06-10 mellan kl 07:30-15:30.
Parkeringsplatserna ska då vara helt tomma (det är även i övrigt bara bilen som ska vara i garaget).
Städfirman låter hälsa att de inte heller kan ta ansvar för bilar som står kvar i garaget.

210521

Efter påtryckningar på olika håll från styrelsen så har man nu, äntligen, börjat ta upp gruset på Tideliusgrånd. Tyvärr var det så mycket grus så att arbetet med detta behöver fortsätta på måndag 210524.

Det hål som plötsligen dök upp mitt i Bjälbogatan i måndags, 210517, och där man håller på med fjärrväremarbeten kommer, troligen, att återfyllas på måndag 210524.

Eftersom gatan var uppgrävd så kunde entreprenören som skulle tömma insamlingen av papper och kartonger inte komma fram. 
Nu har dock Stockholmsbygget/FRANK hjälpt till att tömma denna insamling. 

210518

Nu ligger kallelsen till Årsstämman 2021-06-02 kl 17:30, information hur den digitala stämman går till liksom dagordningen till denna på hemsidan, under såväl "Information från styrelsen" som under "Föreningen", Föreningsstämma.

Nu ligger även Revisionsberättelsen 2020 på hemsidan, under "Information från styrelsen" liksom under "Föreningen", Årsredovisning.

210512

Årsredovisning för 2020 ligger nu på hemsidan, både under fliken "Årsredovisning" (Föreningen, Årsredovisning) och under "Information från styrelsen".

210504

Årets stämma kommer att hållas onsdag 2021-06-02 kl 17:30. Även årets stämma kommer att bli digital. Mer information kommer i särskild kallelse.

Om du vill vara med i styrelsen så hör av dig till valberedningen:
Minna Kemoff minna.kemoff@gmail.com 
Helena Padel padelhelena@gmail.com

Imorgon, onsdag 2021-05-05, kommer man att montera en brytlist på vår nya garagedörr (den gamla brytlisten försvann med den förra garadörren).

På torsdag, 2021-05-06, kl 08 kommer Stockholmshemsbygget att sätta upp skyddsstaket runt förskolans uteplats på vår gård. Det kan tyvärr komma att låta endel.

Gruset i trappan ner till gården och på gården kommer att sopas upp onsdag 2021-05-12. 

Informationsbrev nr 28 ligger nu på hemsidan. Logga in och läs.
Vi har nu börjat (återupptagit JM:s sätt att lägga upp Informationsbrev) att lägg upp Informationsbrev i pdf-format. Detta för att det ska vara säkrare då texten då inte går att ändra.

210418

Under v 16 kommer den nya garagedörren att monteras. Detta kan fördröja passagen men kring 15 min.

Från och med torsdag 2021-04-22, i slutet av v 16, kommer grusgången att stängas för att parkområdet utanför Tideliusgränd 9-11 ska iordningställas.
Arbetet kommer att fortgå i åtminstone en månad  men kanske längre.
Det kommer att bli tillåtet att gå genom garaget och en gång för gående och cyklister kommer att göras på Bjälbogatan.
Det är kanske ändå säkrast att gå via Tideliusgränd, särskilt om man har barnvagn.

Gällande balkongskydd (och markiser) så finns informationen på hemsidan. Där står att ska vara:
Fabrikat: Sandatex 407-926
Färg: Ljusgrå

Nu ligger Informationsbrev nr 27 på hemsidan. Logga in och läs.

210413

Årets stämma blir även den digital. Datum för stämman blir onsdag 2021-06-02. Mer information kommer.

Information om hur man skriver motion ligger på hemsidan. Logga in och läs. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 2021-04-21.

Eftersom vi har en ny ekonomisk förvaltare så har vi nu ny rutin för hur man gör för att få utdrag ur lägenhetsregistret. Man loggar in på Nabos hemsida och lägger ett ärende där.

Gällande uppföljningen av 2-årsbesiktningen planerar JM att börja med kommoderna, sannolikt i v21-27. Därefter planeras övriga åtgärder i lägheterna att påbörjas i v 33.

Ny rutin även för beställning av kopieringsskyddade nycklar (till cylinderlås). Man gör en beställning till styrelsen. När nycklarna är klara får lägenhetsinnehavaren hämta dem hos Söderlås, mot uppvisande av giltig legitimation.

Information om hur man gör om man har gamla taggar/nyckelbrickor liksom om man inte har fått de nya taggarna/nyckelbrickorna står också i Informationsbrev nr 26 som nu ligger på hemsidan.
Logga in och läs.

210404
Garaget kommer att vara intermittent avstängt från tisdag 210406 till och med 210416, mellan kl 09 - 15. 
Det går således att passera genom garagedörren innan kl 09 och efter kl 15 under ovan nämnda period.
Den intermittenta garageavstägningen beror på att både Stockholmslem och NCC kommer att utföra arbeten utanför vår fastighet.
Som en kompensation för det som förseningen av Stockholmshems bygget har inneburit för oss kommer det att monteras en bättre sensor på garagedörren, i stöldförebyggande syfte.

210317
De nya nyckbrickorna/taggarna är nu aktiverade. Nytt datum för upphämtning av de gamla är onsdag 2021-03-24.
För övrigt se nedan och för mer detaljer logga in och läs.

Natten mot söndag 2021-03-14 drabbades vi återigen av skadegörelse. Man gjorde sprickor i glasrutan bredvid entrédörren till Tideliusgränd 9-11. Man krossade även det yttre glaset i den nedre glasrutan bredvid dörren i Tideliusgränd 9, mot parken.
Båda dessa glsskador är felanmälan till JM och polisanmälan har gjort gällande de båda glasskadorna.

210307
Till följd av en teknisk malör hos vår leverantör, P&B elektriska, så behöver vi byta ut alla våra nyckelbrickor/nyckeltaggar.
De nya kommer på fredag, 210312, och kommer att aktiveras fredag 210326 -samtidigt som de gamla hämtas.
För närmare detaljer vänligen logga in och läs.

210306
Det har varit svårt för NCC att jobba med marken i parken utanför vårt hus, Tideliusgränd 9-11, så länge det har varit snö och tjäle i marken.

Nu planerar NCC Mark att påbörja/intensifiera arbetet där. Därför har nu belysningen kring grusgången tagits ner.
Från måndag 8 mars 2021 och under resten av v10 kommer bortforsling av arbetsbodar att ske, både på Bjälbogatan och i parken. 
Detta medför en större risk för olyckor och en större mängd tung trafik, både gällande Bjälbogatan och grusgången.
Detta medför även risk för att det kommer att ta längre tid/väntetid att passera från/till garaget liksom att passera ut/in via grusgången, då både Bjälbogatan och grusgången kommer att vara avstängda intermittent.
Gångtrafik via garaget är fortfarande mycket olämpligt!
Om man har bråttom att gå ut/in rekommenderas passage via Tideliusgränd.
Håll ut -detta är början på slutet för bygget!!

210222
På förekommen anledning behöver vi påminna om att det såhär års lätt hamnar sten och grus i våra entrédörrar som då inte stängs. Det är därför viktigt att alla ser till att dörren stängs efter passage (på väg ut eller in).
Vi har, bland annat, därför ställt borstar vid alla entrédörrar och som kan användas för att borsta bort gruset.
Dessvärre har vår borste vid plan -2 i Tideliusgränd 11, ut mot gården, försvunnit. Vi är tacksamma för upplysning om var den kan vara. Vi misstänker dock att den kan ha försvunnit i samband med ett av inbrotten som tidigare drabbade oss.

210210
För de som inte la märke till detta så var snöskottarna på våra tak i söndags, 201007. Vi kommer att kontakta dem igen, kanske redan i mitten av nästa vecka, om temperaturen stiger och den kvarvarande snön börjar röra på sig.

På förekommen anledning så informerar vi om att det från förskolan i Tideliusgränd 11 av och till kommer att förekomma borrande och andra störande byggarbeten fram till sommaren. 

210205
Då det nu har kommit rätt mycket snö så kommer det imorgon, lördag, en plåtslagarfirma och skottar våra tak.
På sina håll har vi även sett att det hänger rätt stora istappar (vilket är meddelat till JM). Åtminstone någon av dessa hänger över en rabatt och där ska vi ju ändå inte gå. Fortsätt dock att vara förisiktiga och se upp.

210131

Nu ska halkbekämpning och städning av våra fastigehter fungera igen.

Vi har anlitat en låsfirma, Söderlås, som nu har monterat på förstärkningslister på våra ytterdörrar. Listerna ska försvåra inbrott i våra fastigheter.
Söderlås kommer att snygga till listerna (måla nitar mm) när det blir lite varmare.

Vi har noterat att platsen mellan våra hus vid Tideliusgränd fortfarande används som parkering, inte minst nattetid. Vi vill påminna om att detta inte är tillåtet.

Nu ligger Informationsbrev Nr 25 på hemsidan. Logga in och läs.

210121
Garaget stängt tisdag 210126 mellan kl 08-10. Detta för att Stockholmhemsbygget då kommer att utföra arbeten som medför risk för att föremål faller ner vid vårt utfart och på Bjälbogatan. 

210114
Imorgon, fredag 210115, kommer Söderlås underleverantör att påbörja montering av förstärkningar på alla ytterdörrar. Detta för att försvåra inbrott.
Arbetet kommer eventuellt att behöva fortsätta på måndag 210118.

Vi kommer nu att avsluta bevkaningen med väktare.

210113
Stockholmshem/FRANK kommer att borra mycket i den blivande förskolan i Tideliusgränd 11 under perioden torsdag 210114 till och med tisdag 210119. Arbetena kommer att utföras mellan kl 08:00 -15:30.

200108
Vi har nu låtit byta ut låscylindern i dörren till förrådet på plan -2 i Tideliusgränd 9, till förrådet/cykelrummet på plan -2 i Tideliusgränd 5 liksom i dörrana till garaget (från båda huskropparna). Dessa dörrar går nu att öppna med lägenhetsnyckeln.

Vi påminner om att det inte är tillåtet att rasta husdjur på vår gård.

Nu ligger infobrev nr 24 på hemsidan. Logga in och läs.

201221
Information om garantibesiktningen, 2-årsbesiktningen 19-26/1 är uttdelade. Dessvärre blev det fel så att de som skulle haft besktning 24/1 kommer att få besiktning fredag 22/1 istället. Ändringsinfomatrion är utdelade till berörda lägenheter.
Samtliga blanketter gällande detta ligger nu även på hemsidan.
Gällande rengöring av frånluftsventiler kan instruktionsfilmerna på hemsidan vara till hjälp.

Lagning av takarmaturer på våningsplan och trapphus kommer dessvärre att dröja då dessa är reklamerade hos tillverkaren.

JM kan nu endast åtgärda akut fel, detta på grund av coronapandemin. 

Nu ligger Informationsbrev nr 23 på hemsidan. Logga in och läs.

Sist men inte minst vil styrelsen önska alla: God Jul och Gott Nytt År!

201213
Nu ligger Informationsbrev nr 22 på hemsidan. Logga in och läs.

201211
I nästa vecka, v 51, kommer Grusgången att vara stängd mellan kl 07:00-15:30 under perioden 14-17/12. Att då gå genom garaget är inte ett alternativ eftersom lastnings- och lossningsarbeten kommer att ske där.
Under nämnda tidperiod ska, av säkerhetsskäl, all passage ske via Tideliusgränd.
Anledningen till avstägningen är att Stockholmshemsbygget då kommer att montera ner den stora byggkranen vid Parkhuset.


Från årsskiftet kommer vi att byta ekonomisk förvaltare. Ny ekonomisk förvaltare är Nabo. Redan nu kommer därför avier gällande månadsavgiften komma från Nabo (i stället för som tidigare från JM @ home).

201113
I nästa vecka, v 47, kommer Stockholmshemsbygget att börja bygga i förskolan i Tideliusgränd 11. Detta kommer att låta endel.
Man kommer att använda byggkranen och lyfta in gipsplattor på vår innergård. Dessa gipsplattor kommer att bäras in i förskolan på måndagen 201116.

Ovanstående finns tillagt på det senaste Infomationsbrevet nr 21. Logga in och läs.

201112
Nu ligger Informationsbrev nr 21 på hemsidan. Logga in och läs.
Vi fortsätter att jobba med vårt skalskydd. Fram till dess att vi har fått vårt förstärkta skalskydd på plats så har vi nu, under en kort övergångsperiod, ronderande vakter som går runt i våra hus två gånger per natt.
Vi montitorerar nu temperaturen i några lägenheter för att få underlag för att se om det finns möjlighet till justering av värmessystemet för en jämnare temperatur i våra byggnader.

201031
Nu ligger Informationsbrev nr 20 på hemsidan. Logga in och läs.

201030
På grund av ännu en inbrottsvåg har vi sätt oss tvugna att byta kod, igen. Den nya koden ligger nu på hemsidan, längst ner under "Information från styrelsen". Logga in och läs.

201020
Just som vi har klarat av garagestädningen så kommer nästa händelse gällande vårt garage. Under nästa vecka, v 44, kommer garaget att vara helt stängt för ut- och inkörning, från måndag 201026 kl 06:30 till fredag 201030 kl 16:30.
Detta för att Stockholmshem/FRANK måste gräva upp Bjälbogatan utanför vårt garage (för att åtgärda läckaget i vårt garage).
Om man behöver ha tillgång till sin bil under nämnda period kommer tillfällig garageplats att kunna ordnas i Magnus Ladulåsgatan 10, i kvarteret Vattenpasset 11. Mer detaljerad information kring detta står i den informationsblad som ligger under "Information från styrelsen".
Man kan låta bilen stå kvar "inlåst" under perioden som in- och utkörning är omöjlig, enligt ovan.

201014
Nu ligger Informationsbrev nr 19 på hemsidan.

201010
Den nya styrelsen, som nu endast består av boende i föreningen, hade sitt första möte onsdag 201007.

Vi fortsätter att jobba på att förbättra vårt skalskydd och kommer att inhämta offerter från olika lås- och säkerhetsfirmor.
Vi påminner om att om man ser någon som verkar obehörig i huset så kan man fråga vilket ärende den/de har och be vederbörande att lämna fastigheten om det verkar märkligt.
Om man tycker att det känns obehagligt, verkar farligt kan man ringa polisen, 112, och säga att det är obehöriga i fastigheten och att man befarar inbrott.
Barn som ser underliga människor i huset kan be sina föräldrar att ringa till polisen.

Någon har klottrat i trapphuset i Tideliusgränd 11 och vi får därför betala en klottersanering där.

Vi har fortfarnde garanti gällande våra hissar så föreningen betalar, ännu, inget -inte ens för utryckningar jourtid. Om hissen står så är det därför bra att den som upptäcker det ringer till Kone med en gång.
Av orienterande karaktär så undersöker vi ändå hur många felanmälningar som har gjorts och hur ofta problem med hissarna uppkommer.

Då det vid strömavbrott kommer att bli helt svart i trapphusen så planerar vi att undersöka hur mycket det skulle kosta att låta installera nödbelysning i trapphusen. Det är inget lagkrav på sådana i våra hus och JM har därför inte låtit sätta upp någon nödbelysning i våra trapphus.

200930
Garagestädning tisdag 2020-10-20. Vänligen parkera inte i garaget mellan kl 07:30 till 15:30.

Äntligen har pappersinsamlingen i vårt "Återvinningsrum för förpackningar och tidningar" tömts! Det var bekymmer med firman som skulle tömma pappersinsamlingen.
Dessvärre står det fortfarande några blomkrukor och en liten kanna där som någon verkar tycka är förpackningar?

200921
Tack alla som deltog i gårdagens stämma trots de ovanliga förutsättningarna! Nu ligger protokollet från stämman på hemsidan.
På hemsidan ligger nu även namnen på de som ingår i den nya styrelsen. Vår nya ordförande heter Catharina Solén. Ordföranden liksom övriga i styrelsen nås via mejl: styrelsen@brfrosenlundshojden.se .
 

200921
Ber om ursäkt för att årsredovisning bara låg under Information från styrelsen, där infomtaion från styrelsen brukar ligga. Nu, lite sent, så ligger "Årsredovisning för 2019" även under Föreningen, Årsredovisning.

200916
Nu ligger "Årsredovisning för 2019" och "Valberdeningens förslag" på hemsidan. Logga in och läs.

200907
För att inskärpa faran av att gå på Bjälbogatan har en förbudsskylt satts upp på garagedörren. Vänligen respektera denna.
Använd grusgången istället.
I kommande vecka, v 38, kommer det åter att komma tunga och skrymmande transporter till bygget.

För att öka säkerheten i fastigheten undersöker styrelsen möjligheten av att låta installera en slussgrind i graget.

För att minska kostnaderna och snabba på processen fortsätter styrelsen arbetet med att ta över hanteringen av nyckelbrickor/tags.

200906
Nu ligger Informationsbrev nr 18 på hemsidan. Logga in och läs.

Årsstämman kommer att vara måndag 2020-09-21 kl 18:00 på JM:s Huvudkontor på Gustav III:s boulevard 64 i Solna. Medlemmarna uppmanas i första hand att logga in digitalt, med bank-ID. Det kommer dock även att finnas plats fysiskt för max 50 personer. Om man inte kan/vill logga in så är en person/hushåll välkommen.
Mer information kommer i kallelsen, som kommer med posten.

Då det har varit så pass mycket krångel med vårt inpasseringssystem, skalskydd kommer vi att reklammera detta till JM. Vi har därför beslutat att avvakta med väktare.

Om man ser någon som verkar obehörig i huset så kan man fråga vilket ärende den/de har och be vederbörande lämna fastigheten om det verkar märkligt.
Om man tycker att det känns obehagligt, verkar farligt kan man ringa polisen, 112, och säga att det är obehöriga i fastigheten och att man befarar inbrott.
Barn som ser underliga människor i huset kan be sina föräldrar att ringa till polisen.

Det kommer dessvärre låta mycket den närmsta veckan och ca 5 veckor framåt mellan kl 08-16:00 i Tideliusgränd 11 och 9. Detta på grund av ett badrum i Tideliusgränd 11 behöver rivas ut och göras om.

200823
Av säkerhetsskäl måste vår garagedörr vara stängd onsdag 2020-08-26 kl 07-15. Detta på grund av flera stora och skrymmande transporten gällande Stockholmshemsbygget.

Det är generellt för många som använder garagedörren vid gång till och från fastigheten. Detta är en säkerhetsrisk. Vänligen använd grusgången mot parken vid Tideliusgränd 9 i stället.

De som fortfarande saknar inlog till medlemssidorna på vår hemsida får ansöka om medlemskap på hemsidan. Mejla sedan till styrelsen och tala om att du har ansökt om medlemskap på hemsidan och skriv vad du heter samt var du bor.
Vi kommer sedan att stämma av mot medlemsförteckningen och andrahandsuthyrningslistan. Om vi hittar dig där så blir du godkänd att logga in på sidan och läsa information som till exempel vår nya portkod. 

200819
Kodbyte. Till följd av inbrotten vi nyligen drabbades av har vi nu bytt kod. Logga in och läs.

200813
Nu ligger Informationsbrev nr 17 på hemsidan. Logga in och läs.
Då vi återigen har drabbats av upprepade inbrott så kommer alla koder att bytas ut. Mer information kommer.
Vi planerar att ta in en offert gällande väktare under en tidsbgränsad period.
Vi ser även över vårt skalskydd.

Alla boende uppmanas att hålla uppsikt, inte minst vid passage genom garagedörren, och att inte släppa in obehöriga i huset.

Gällande radonmätningen som utfördes stickprovsmässigt i ett antal lägenheter under våren låg värdena långt under gränsvärdet för samtliga uppmätta lägenheter. Ingen ytterligare åtgärd behövs med avseende på radon.

200808
På förekommen anledning måste vi påminna om att man måste vattna sina blomlådor, och eventuella andra växter, på balkongen på ett sätt så att vare sig vatten eller jord rinner ner till grannen/grannarna under.
Om det rinner ner till grannen under så kan det skvätta på räcket så att det hamnar på den/de som sitter där (och det är ju inte heller så trevligt för den/dem att få detta i sitt fika eller i sin mat).

200730
Vi har dessvärre återigen haft besök av inbrotttjuvar (natten till idag). Denna gång i ett förråd samt i ett cykelrummet (samt brytmärken på ett fläktrum, natten till igår) i gången mot parken, mellan Tideliusgränd 9-11.
Låsen i både dörren in till förrådsutrymmet liksom dörren till cykelrummet är förstörda. Åtminstone dörren till cykelförrådet går att öppna med nyckel.
Detta är anmält till JM (som skulle kontakta låsfirman Certego). Såhär i semestertider kan det dock dröja lite innan låsen är lagade.
Vad vi vet så har inget försvunnit.
För säkerhetsskull så vänligen förvara inget av värde i källarförråden (det är osäkert vad som täcks av olika hemförsäkringar). 
Händelserna är polisanmälda.

För kännedom så verkar dörren mot gården i Tideliusgränd 5 nu fungera som den ska varför lappen, som suttit på dörren sedan i midsaommartid, nu har tagits ner.

Vidare kan vi meddela att JM i dagarna kommer att ordna en ny arrmatur för belysning av vårt vårdträd (den tidigare armaturen hade gått sönder).

200626
Vi har tyvärr problem med både dörren från Tideliusgränd 9, ut mot gården, liksom dörren i Tidelusgränd 5, ut mot gården.
Ingen av dessa dörrar låser sig ordentligt så man måste dra i dem för att känna att dörren verkligen har gått i lås.
Båda dörrarna är felanmälda.

I kommande helg, lördag 27/6 och söndag 28/6, kommer Teknobygg (för Stockholmshems räkning) att arbeta med tegel/puts mellan kl 07:30 - 17:30.
Förhoppningsvis så kommer de inte att störa oss så mycket.

Nu ligger Informationsbrev nr 16 på hemsidan. Logga in och läs.

På hemsidan ligger även det nya brevet med intruktioner om hur man gör om man vill skriva en motion till kommande årsstämma. Där står även de nya datumen att förhålla sig till.
(Kallelse med dagordning till den uppskjutna ordinarie årsstämman kommer separat, två veckor före stämman.)

200616
Som några kanske har märkt så inträffade ett litet haveri på hemsidan så att Informationsbrevn försvann (!). Detta problem är nu löst och nu ligger informationen åter där, inklusive uppmaningen att vara försiktig och uppmärksam vid passage från grusgången ut till gång- och cykelbanan som går längs kvateret Linjalen.
Ber om ursäkt för det inträffade lilla, temporära, datahaveriet.

200611
NCC:s byggnation går nu in i en ännu mer intesiv fas vilket påverkar området där grusgången kommer ut till NCC:s väg och vidare ut till gång- och cykelbanan som går längs kvarteret Linjalen.
Var försiktiga och uppmärksamma vid passage och se upp för alla slags fordon.

Vi har haft objudet besök i Tideliusgränd 5 i morse. Vi har hittills inte märkt några egentliga skador (mer än nedskräpning och, sannolik, brand (!) som verkar ha släkts av de objudna själva). Det verkar som om dörren från gården behöver dras igen för att stängas så möjligen var det bara att kliva in.
Någon har klottrat på dörren till parken från hissen i Tideliusgränd 11.
Ovanstående händelser är polisanmälda och felanmälda.

200530
Garagestädning
kommer att utföras fredag 2020-06-05 kl 07:30-15:00. Garageplatserna behövervara tomma.

Den som ännu inte har inlog till vår hemsida kan ansöka om medlemskap på hemsidan och mejla styrelsen att man har gjort det. Vi kan då kontrollera mot medlemsförteckningen och om man finns på listan blir man godkänd att även läsa sidor som bara är till för medlemmar.

Vi har sett att det finns två Facebookgrupper som våra grannar har anordnat. Trevligt initiativ! Ingen av dessa är dock något organ för styrelsen.
Om man har frågor eller synpunkter gällande fastigheten (dock inte felanmälan) så får man mejla styrelsen.

200520
Nu ligger Informationsbrev nr 15 på hemsidan. Logga in och läs.

200515
NCC måste anlägga en dagvattenbrunn utanför portarna på plan G mot grusgången utanför Parkhuset (nr 9 och 11).
Under perioden 19-22 maj kommer därför utgångsdörrarna kunna bli spärrade/avstängda under kortare perioder, men någon av dörrarna kommer alltid att vara öppen.
Det betyder att boende i nr 9 ibland kan behöva gå igenom hissen i 11:an för att komma ut/in.

Påminnelse: De som har blivit tilldelade radonmätardosor vänligen skicka in dem nu (enligt den instruktion ni fick med mätarna).
Det saknas nämligen några och vi kan nu därför inte få ut något mätvärde.

200507
Nu ligger Informationsbrev nr 14 på hemsidan. Logga in och läs.
Filterbyte av filtren under elementen kommer att ske lördag 16:onde maj. Informationsblad är utdelat i postfacken.
Gårdsminglet planerat till söndag 17:onde maj måste skjutas upp till ett senare tillfälle på grund av coronaläget. Mer information kommer.

200329
Nu ligger Informationsbrev nr13 på hemsidan. Logga in och läs.

2020-02-20
Nu ligger Informationsbrev nr12 på hemsidan. Logga in och läs.

2020-02-19
Lite oväntat även för oss i styrelsen har man nu (temporärt) stängt grusvägens norra del (den del som leder ut mot Bjälbogatan).
Man har i stället öppnat upp så att vi kan passera till den kommunala gång- och cykelvägen längs med kvarteret Linjalen.
Man får då passera över NCCS:s bilväg (och se upp för cyklarna på den kommunala cykel- och gångvägen).
Anledningen är att man i morgon (torsdag 2020-02-20) och på fredag planerar att genomföra stora, tunga och lite farliga lyft av olika byggdelar.
Undvik i görligaste mån att gå på NCC:S bilväg liksom att gå ut via garaget.

2020-01-30
Här bredvid har nu lagts ut information om Stockholmshems byggnation. Informationen sträcker sig till senare delen av 2021.
På hemsidan ligger även Frank Projektpartners:s APD-ritning över byggnationsområdet.

2020-01-28
Nu ligger Informationsbrev nr 11 på hemsidan. Det handlar mer detaljerat om etablering av arbetsbodar/manskapsbodar på Bjälbogatan.

2020-01-18
Nu ligger Informationsbrev nr 10 på hemsidan.
I v 4 kommer manskapsbodar att sättas upp på Bjälbogatan.
Glöm inte att skicka in radonmätarna (de som har fått sådana) efter avslutat mätperiod.


2020-01-07
OBS!
Bjälbogatan, vårt garage och grusgången ut mot parkbygget kommer att hållas stängda torsdag 2020-01-09 kl 10-12. Detta på grund av Stockholmshems byggnation.

2019-12-23
Vi har nu ändrat så att tag (grå låsbricka) fungerar. Kod fungerar bara på vissa dörrar under en viss tidsperiod.
För närmare information var god se Informationsbrev nr 8 som nu ligger under "Information från styrelsen".

2019-12-01
Kodbyte planeras till i morgon, måndag 2019-12-02. Detta med anledning av upprepade inbrott i våra fastighter. Vi kommer även att korta ner tiden för när det går att öppna med kod. För att öppna flertalet dörrar kommer man även att behöva användag tag (låsbricka). Även nyckel fungera dock som vanligt. Vidare kortas tiden för hur länge dörren hålles öppen vid passage. Alla uppmanas att vänta och se att dörren stängs ordentligt samt se till att ingen obehörig kommer in i fastigheten.
Mer information i Informationsberv nr 7 som nu ligger på hemsidan.

2019-11-10
I förrgår drabbades vi, tyvärr, av ännu ett inbrott. Denna gång har en dörr till ett förråd i Tideliusgränd 9 brutits upp, på ett brutalt sätt. En medlem har även blivit bestulen på föremål från sitt källarkontor.
Händelsen är anmäld till JM:s Kundservice. Vi har bett JM att laga förrådsdörren skyndsamt.
Vi i styrelsen funderar över om inbrottstjuven kan ha kommit in via, den provisoriska, garagedörren. Dessvärre kan vi inte låsa dörrarna ut från garaget, ut i övriga fastigheten, då dessa utgångar är brandutrymningsvägar (och åtminstone gången ut mot Tideliusgränd 9-11 är skyltad som utrymningsväg):
Vi i styrelsen arbetar med att se över säkerheten i vår fastighet.
Ovanstående ligger som det sjätte informationsbrevet från i Brf Rosenlundshöjden boende styrelsemedlemmar.

2019-11-02
Nu ligger det femte informationsbrevet från i Brf Rosenlundhöjden boende styrelsemedlemmar ute på hemsidan. Detta informationsbrev rör Stockholmshems angränsande nybyggnation, garageinfarten och grusgången mellan vår fastighet och kvarteret Linjalen.

2019-10-21
Nu ligger det fjärde informationsbrevet från i Brf Rosenlundhöjden boende styrelsemedlemmar ute på hemsidan. Detta informationsbrev rör huvudsakligen Stockholmshems angränsande nybyggnation.

2019-10-18
Nu ligger det tredje informationsbrevet från i Brf Rosenlundhöjden boende styrelsemedlemmar ute på hemsidan.

2019-09-22
I torsdags, 2019-09-19, hade en medlem upptäckt en att stöld hade skett från ett källarförrård. Detta är ju bedrövligt! Händelsen är polisanmäld. Det är ju märkligt att folk inte kan skilja på sittt och andras saker. För säkerhets skull ska man dock inte förvara värdefulla saker i källarförråd. Man ska även helst ha klass 3 hänglås.

2019-09-13

Både det första och det andra informationsbrevet från i Brf Rosenlundhöjden boende styrelsemedlemmar ligger nu ute under den nya rubriken "Information från styrelsen". Klicka på rubriken i listan till vänster på sidan för att komma till dokumenten.

2019-06-13
Sista informationsbrevet
 från projektgruppen med en önskan om en riktigt skön sommar till alla medlemmar i föreningen. 

2019-06-05
Här finns årsredovisningen för 2018.

2019-05-23
OBS! Stockholmshem startar flytten av bodarna idag. Läs mer här.

2019-02-07
Lite nyttig information inför tillträdet - läs mer här.

Brf Rosenlundshöjden
brfrosenlundshojden.se
O
rg.nr. 769632-8843
JM - Hus att trivas i
www.jm.se